DREAMQZ Chemical té una extensa cartera de productes que inclou polímers, monòmers,
productes petroquímics bàsics i productes megatendents i creix fins a convertir-se en l’empresa química mundial
basat en les instal·lacions de producció de classe mundial i la generació d’ingressos estable.

notícies i informació